Ryzyko związane z zakładaniem własnego biznesu

Każda przedsiębiorczość wiąże się z niepewnością, która może przełożyć się na ryzyko dla Twojej firmy. Nie jest to bynajmniej wymówka, aby nie być przedsiębiorcą, ale zachęta do lepszego przygotowania się przed rozpoczęciem przygody z zakładaniem własnej firmy.

Jakie są zagrożenia związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej?

Przy zakładaniu działalności gospodarczej istnieje szereg niebezpieczeństw, które mogą mieć dla nas negatywne konsekwencje. Głównym ryzykiem związanym z rozpoczęciem działalności gospodarczej jest strach przed niepewnością, ponieważ może ona oznaczać koniec przedsięwzięcia jeszcze przed jego rozpoczęciem. Ryzyko jest nieodłącznym elementem wszystkiego w życiu, a nie mniejszym, gdy chodzi o zakładanie firmy. Podpowiadamy, z jakimi głównymi zagrożeniami związanymi z zakładaniem działalności gospodarczej będziesz musiał się zmierzyć i jak je zminimalizować.

Ryzyko wewnętrzne związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej

Mowa tu o ryzykach wewnętrznych, które w większym stopniu zależą od struktury i zarządzania projektem:

  • Utrata pieniędzy: albo z powodu porzucenia stałej pracy, albo zainwestowania części swojego kapitału. Jeśli starannie przygotujesz i przeanalizujesz biznesplan oraz każdą związaną z nim decyzję, prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka będzie mniejsze. Jest to jeden z głównych powodów, dla których Polacy boją się zakładać firmy. Więcej informacji w tym odnośniku. 
  • Ryzyko operacyjne: błędy w zarządzaniu, błędy w produkcji, ryzyko prawne. Planowanie, szkolenia i organizacja są niezbędne: ustal terminy zgodnie z priorytetami dla wszystkich działań wynikających z biznesplanu. Nowe zadania zawsze będą się pojawiać, ale im lepiej zaplanujesz, wyszkolisz i zorganizujesz się, tym mniej będziesz miał niespodzianek.
  • Napięcia w Twoich relacjach osobistych po okresie długich godzin pracy. Przedsiębiorczość wymaga dużego wysiłku osobistego, co bardzo często przekłada się na czas pracy.

Ryzyko zewnętrzne związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej

Są to ryzyka, które zależą od przyczyn zewnętrznych w stosunku do przedsiębiorstwa, będziesz mógł na nie reagować, ale to nie od Ciebie będzie zależało, czy wystąpią, czy nie:

  • Większa lub mniejsza akceptacja Twojego produktu lub usługi: Dobre badanie rynku jest niezbędne i pomoże Ci dowiedzieć się, czy istnieje popyt, ale stopień akceptacji Twojego konkretnego produktu będzie dopiero znany, gdy go wydasz na rynek.
  • Zmiany na rynku: wzrost konkurencji, zmiany w popycie itp. Aby zminimalizować to ryzyko, należy zawsze być poinformowanym i wyczulonym na oznaki zmian. Elastyczny i otwarty umysł pozwoli Ci na szybką reakcję.
  • Utrata płynności: Ewentualnemu brakowi płynności finansowej można zapobiec, starając się jak najbardziej ograniczyć koszty, zwłaszcza koszty stałe, zwłaszcza we wczesnych fazach działalności.