Jak zacząć inwestowanie na giełdzie?

Różne możliwości

Istnieje wiele instrumentów finansowych pozwalających pomnażać kapitał. Bezpiecznym wyborem są lokaty i rachunki oszczędnościowe, jednak nie przynoszą one dużych zysków. Ryzykownym, lecz przynoszącym największe korzyści narzędziem są inwestycje giełdowe.
Warto pamiętać, że lokowanie pieniędzy na polskiej GPW wiąże się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Nawet jedna nieprzemyślana decyzja może prowadzić do straty wszystkich środków, więc trzeba być ostrożnym. Jak zatem zacząć inwestowanie na giełdzie?

Stawiamy pierwsze kroki w inwestowaniu na giełdzie

Pierwszym krokiem powinno być zdobycie podstawowej wiedzy i założenie specjalnego konta maklerskiego. Takie rachunki oferuje większość banków. Warto pamiętać, iż od zysków będziemy musieli odprowadzić podatek w wysokości 19% na podstawie PIT-u 8C.
Rozpoczynając przygodę z inwestycjami giełdowymi na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, warto zapoznać się z elementarnymi terminami, takimi jak analiza techniczna i fundamentalna. Narzędzia te pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji.
Niezbędne jest również poznanie takich terminów jak cykle koniunkturalne, hossa, bessa, a także zasady obrotu akcjami. Przydatne będzie także poznanie mechanizmów prognozowania notowań spółek akcyjnych z wykorzystanie ogólnodostępnych danych historycznych.
Dobrym krokiem jest zapoznanie się z przewidywaniem cen na podstawie prostej analizy fundamentalnej. Polega ona na bieżącym śledzeniu trendów i ekonomicznej sytuacji makrogospodarczej w konkretnych branżach i prognozowanie zmian notowań.

Kupno i sprzedaż akcji, czyli pierwsze inwestycje giełdowe

Wykonując pierwsze inwestycje giełdowe, powinniśmy wiedzieć, że od każdej transakcji nasz bank będzie pobierał stosowane opłaty. Są to najczęściej rozliczenia prowizyjne na poziomie ok. 3% wartości zlecenia. Warto zatem dokonywać przemyślanych operacji na tzw. parkiecie.
Początkowo warto interesować się spółkami z branży, która jest nam najbardziej znana. Jeżeli mamy doświadczenie w sektorze IT, to dobrym wyborem będą firmy informatyczne i gamingowe. Dzięki temu będziemy w stanie łatwo przewidywać możliwe zmiany kursu akcji.
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych publikuje także bieżące informacje na temat trendów makroekonomicznych w postaci tzw. indeksów giełdowych, takich jak największy WIG20. Są to wartości liczbowe określane na podstawie aktualnych cen akcji danych spółek.
Rozważając wykonanie transakcji sprzedaży, która jest podyktowana nagłym spadkiem kursu danego przedsiębiorstwa, warto pamiętać, iż często jest to tylko sytuacja chwilowa. Nierzadko dużo bardziej opłacalnym modelem jest inwestowanie długoterminowe.

Jak zwiększyć wartość firmy – najważniejsze czynniki

Przemyślane inwestycje na giełdzie przynoszą zyski

Dokonywane na podstawie analiz technicznych i fundamentalnych, przemyślane inwestycje giełdowe mogą nam przynieść bardzo wymierne zyski w długim okresie. Warto pamiętać, że kluczowe jest zachowanie spokoju i ciągła nauka. Nie powinniśmy kierować się emocjami.
Edukacja finansowa jest niezbędnym elementem kształcenia każdego człowieka. Pozwala na mądre zarządzanie swoimi pieniędzmi. Wiedza na temat inwestowania na giełdzie z pewnością pomoże nam również w przewidywaniu sytuacji rynkowej i optymalizacji budżetu.