Jak zapobiegać/rozwiązywać konflikty w Twoim zespole?

W zarządzaniu konfliktami otwarte linie komunikacyjne są niezawodnym środkiem zapobiegawczym i środkiem zaradczym. Nawet zanim pojawią się konflikty, liderzy muszą już stworzyć środowisko, w którym każdy może swobodnie wyrażać swoje zdanie w najbardziej odpowiedni i pełen szacunku sposób.

Konflikty w Twoim zespole? – wypróbuj tych sposobów

Liderzy powinni zachęcać do zdrowych dyskusji podczas spotkań, a nawet luźnych rozmów. Obejmuje to wszystkich członków organizacji, niezależnie od wieku, płci, rasy i rangi. Nawet jeśli dochodzi do nieporozumień, w dyskusjach nie należy tracić szacunku.

Wszystkich należy zachęcać do wzajemnego dostosowywania się do różnic

Kiedy konflikt już się rozpoczął, przywódcy powinni zrobić pierwszy krok w identyfikacji i zrozumieniu źródła konfliktu. Nie należy wydawać surowych wyroków, dopóki wszystkie strony nie zostaną wysłuchane. Przywódcy powinni również podkreślać, że celem zrozumienia konfliktu jest jego rozwiązanie, a nie powiększanie go. Wszystkie zaangażowane strony należy zachęcać do nastawienia na rozwiązanie, a nie na większy konflikt. Zachęcaj do zdrowego rozwiązywania konfliktów, aby poprawić i wzmocnić dynamikę grupy, wzmocnić wzajemny szacunek i uzyskać lepszą perspektywę wspólnych celów firmy.

Przy rozwiązywaniu konfliktów przywódcy powinni być ostrożni w grze w obwinianie. Mogą to zrobić, oddzielając osobę od problemu. Osoba może sprawiać problem, ale to nie daje nikomu (nawet liderowi) prawa do oskarżenia osoby o to, że jest problemem. Liderzy, którzy potrafią oddzielić problemy od ludzi, unikną trwałego zniszczenia związku.

Słuchanie jest podstawowym elementem rozwiązywania konfliktów

Lider musi zrozumieć, skąd pochodzi każda ze stron. Muszą mieć prawo do obrony własnej pozycji bez obrażania drugiej strony. W tym procesie lider musi ułatwiać ustalenie faktów. Od lidera jako facylitatora wymaga się obiektywizmu. Jednocześnie musi wysłuchać interesów każdej ze stron. Pozwoli to lepiej zrozumieć, dlaczego zaangażowane strony opowiadają się po takiej stronie. Gdy wszystkie strony zostaną wypowiedziane, przywódca powinien skonsolidować wszystkie przedstawione informacje i wyjaśnić wszystkim przedstawione fakty. Nie można podjąć uchwały, jeśli nie wszyscy zgadzają się co do faktów. Podsumuj wypowiedzi każdej ze stron i wyjaśnij ich odczucia.

Gdy wszyscy zgodzą się na problem, każdy może przeprowadzić burzę mózgów w celu znalezienia możliwych rozwiązań. Liderzy powinni pamiętać, że istnieją różne sposoby rozwiązania problemu. W większości przypadków wszystkie zaangażowane strony muszą iść na kompromis, aby spotkać się w połowie drogi. Są chwile, kiedy stanowisko drugiej strony naprawdę musi stać się niepopularne, zwłaszcza jeśli to stanowisko w jakikolwiek sposób nadepnie na kogoś. Są też rozwiązania, które dają wszystkim stronom to, czego chcą, bez ryzyka kolejnego konfliktu. Liderzy mają własne style rozwiązywania konfliktów. Są przywódcy, którzy starają się całkowicie unikać konfliktów, podczas gdy są tacy, którzy mierzą się z problemem, aby położyć mu kres. Niezależnie od tego, jaki jest styl, musi również dostosować się do problemu.

Więcej wpisów o tym jak budować dobry zespól we własnej firmie, o HRce i wiele więcej, przeczytasz w serwisie www.wfirmie.pl.

Po wynegocjowaniu rozwiązania lider i zaangażowane strony muszą wymyślić sposoby zapobiegania konfliktowi w przyszłości

Powinno to również budować silniejsze relacje między współpracownikami. Liderzy nie powinni bać się konfliktu, ponieważ może to stwarzać okazję do ponownej oceny celów i wzmocnienia relacji. Dopóki lider jest uzbrojony w solidne umiejętności radzenia sobie z konfliktami, nie powinno to być szkodliwym źródłem napięcia.