Jak wypełnić wniosek kredytowy przez internet?

Wniosek kredytowy to dokument, który trzeba obowiązkowo wypełnić przy ubieganiu się o kredyt gotówkowy czy hipoteczny. W oparciu o zawarte w nim informacje, bank ocenia zdolność kredytową potencjalnego klienta i podejmuje finalną decyzję. Wniosek kredytowy zawsze powinien być wypełniony prawidłowo, a obecnie można to bardzo łatwo i szybko zrobić przez internet.

Wnioskowanie o kredyt drogą elektryczną

Wnioski kredytowe występują w wielu formach, zależnych głównie od rodzaju zobowiązania. Z reguły więcej formalności wymaga kredyt hipoteczny, ponieważ jest udzielany na wiele lat. W jego przypadku konieczne będzie też złożenie licznych wizyt w oddziale banku. Inaczej wygląda to w przypadku zwykłego kredytu gotówkowego, o który można wygodnie zawnioskować przez internet. W skład takiego wniosku wchodzi przede wszystkim specjalny formularz, uwzględniający szereg podstawowych informacji o wnioskodawcy, warunkach zapożyczenia, ubezpieczeniach czy oświadczeniach. Jego uzupełnienie są odpowiednie załączniki, np. zaświadczenie o dochodach jako potwierdzenie aktualnej sytuacji finansowej klienta.

Informacje wymagane we wniosku kredytowym online

We wniosku kredytowym należy podać odpowiednie informacje. Kluczowe znaczenie mają przede wszystkim dane osobowe i teleadresowe, takie jak imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL, adres zamieszkania czy telefon kontaktowy. We wniosku trzeba też podać stan cywilny i liczbę dzieci, formę zatrudnienia i wysokość zarobków oraz miesięczne koszty utrzymania, czyli wydatki przeznaczane co miesiąc na wodę, czynsz czy prąd. Konieczne jest ponadto uwzględnienie wszelkich dodatkowych zobowiązań, takich jak np. alimenty. W wniosku online trzeba również podać kwotę kredytu, włącznie z preferowanym okresem spłaty. Lista wymaganych procedur do spełnienia może być oczywiście dłuższa.

Wypełnianie wniosku kredytowego przez internet

Wniosek o udzielenie kredytu lub pożyczki online nigdy nie powinien być wypełniany w pośpiechu, zwłaszcza w przypadku starań o stosunkowo wysokie sumy. W formularzu należy podawać wyłącznie prawdziwe informacje, ponieważ bank bardzo szybko zweryfikuje błędne dane dotyczące zaległości w płatnościach czy zawyżonych dochodów miesięcznych. W takim przypadku nie tylko można stracić szanse na kredyt, ale też narazić się na kłopoty prawne spowodowane próbą wyłudzenia środków. Istotny wpływ na przyznanie finansowania ma historia kredytowa w BIK. Na podstawie raportu z tej bazy bank ocenia wiarygodność klienta, dlatego może być bardzo pomocna. Warto jednak pamiętać, że pożyczka online może nie zostać udzielona osobie z całkowicie czystą historią w BIK. W takim przypadku bank po prostu nie wie, czy kredytobiorca będzie się terminowo wywiązywał ze spłaty zobowiązań.

Załączniki do wniosku o kredyt online

Jeżeli osoba wnioskująca o kredyt gotówkowy jest zatrudniona na umowie o pracę, z reguły musi jedynie dostarczyć wyciąg bankowy z ostatnich trzech miesięcy i potwierdzić w ten sposób wysokość wynagrodzenia miesięcznego. Zaświadczenia bardziej szczegółowe są wymagane przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, otrzymywania emerytury czy zatrudnienia na umowę o dzieło lub zlecenie. W przypadku wątpliwości banku co do zarobków klienta, może on poprosić o dostarczenie specjalnego zaświadczenia od pracodawcy. Sam wniosek kredytowy jest rozpatrywany stosunkowo szybko, a na początek odbywa się jego weryfikacja pod względem formalnym. Konieczne będzie też sprawdzenie, czy wszystkie zgody wymagane w procesie kredytowym zostały udzielone. Wniosek jest następnie rejestrowany, po czym następuje weryfikacja danych w bazach gromadzących informacje kredytowe. Na finalnym etapie bank wydaje wstępną decyzję kredytową i przedstawia warunki umowy. Po ich zaakceptowaniu wniosek jest przekazywany do analizy, po czym pada finalna decyzja o przyznaniu finansowania. Na koniec klient jest proszony o podpisanie umowy osobiście, bądź też potwierdzenie zaciągnięcia pożyczki przez internet.