Jak zwiększyć wartość firmy – najważniejsze czynniki

Z ekonomicznego punktu widzenia wartość powstaje w biznesie, gdy przychody są generowane w nadmiarze w stosunku do kosztów ich wytworzenia, włączając w to opłaty, a także zainwestowany kapitał. Aby tworzyć wartość, osoby zarządzające przedsiębiorstwem muszą dokładnie rozumieć działanie zmiennych, które w istotny sposób wpływają na rozwój firmy, co w efekcie końcowym znajduje odzwierciedlenie w wyższych zyskach.

Wzrost organiczny – co warto o nim wiedzieć?

Wzrost organiczny to wzrost przychodów z głównej działalności bez wprowadzanie zmian w najważniejszych działaniach firmy. Może on wynikać ze zwiększenia mocy produkcyjnych w istniejących lokalizacjach, zwiększenia liczby klientów lub liczby transakcji oraz ogólnie ze zwiększenia sprzedaży w ramach stałej bazy klientów. Wzrost tego typu może być wynikiem czynników zewnętrznych, dziełem przypadku, albo efektem pracy managerów. Wzrost tego typu jest w modelowych sytuacjach naturalną konsekwencją dobrego zarządzania firmą.

Zwiększenie efektywności pracy i redukcja kosztów

Efektywność i redukcja kosztów mogą również być uznane za rodzaj wzrostu organicznego, ponieważ przedsiębiorstwo w sposób organiczny zwiększa poziom generowanych wolnych przepływów pieniężnych. Dzięki zwiększeniu efektywności możliwe jest również zwiększenie sprzedaży, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Podczas z punktu widzenia wzrostu organicznego najważniejsze jest zwiększanie przepływów pieniężnych poprzez zwiększanie sprzedaży w podstawowych obszarach działania przedsiębiorstwa, zwiększanie efektywności i redukcja kosztów to działania koncentrujące się na zmniejszaniu kosztów w celu zwiększenia przepływów pieniężnych.

Nowe obszary działania

Czasem najprostszą metodą zwiększenia zysków przedsiębiorstwa jest otwarcie się na nowe obszary działalności. Nowe inwestycje są zazwyczaj rozpoczynane od zera. Rozwój może być opłacalnym sposobem na zwiększenie wartości firmy – zazwyczaj na rynku znacznie lepiej oceniane są przedsiębiorstwa czerpiące zyski z różnorodnych źródeł. Takie same efekty można osiągnąć, nie zaczynając od zera, ale przejmując mniejszą firmę, która działa już w danym obszarze. Zyskuje się dzięki temu przede wszystkim czas, aczkolwiek zazwyczaj konieczne są tu większe inwestycje. To, który wariant okaże się bardziej opłacalny, zależy od szeregu czynników, ale z całą pewnością oba prowadzą do zwiększenia wartości naszego przedsiębiorstwa.

Sukces w mediach Hybrid.ai i VOX w czasie pandemii

Chociaż każde podejście przynieść może inne korzyści (a także dodatkowe ryzyko), to również każde z nich prowadzi do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa, a najbardziej skuteczne firmy w branży aktywnie wykorzystują każdą z powyższych strategii. Skuteczna strategia wzrostu, mająca na celu zwiększenie wartości firmy, wymaga obecności wszystkich trzech, wymienionych elementów.