Jaka droga do samorealizacji czeka współczesną młodzież?

Czasy w jakich żyjemy a przede wszystkim rodzice i wychowawcy, nie należą do łatwych, bowiem narzucają nowe metody i techniki oddziaływań na młodych, aby zmotywować ich do pracy nad własną osobowością oraz dążeniem do wyznaczonych przez siebie konstruktywnych celów oraz ideałów.

Współczesna młodzież a droga do ich samorealizacji

Postęp technologiczny w przeciągu ostatnich 30 lat jest z perspektywy starszych osób, czymś niewyobrażalnym w którym bardzo często nie potrafią się odnaleźć. Natomiast dla pokolenia urodzonego w latach 90 ubiegłego wieku a przede wszystkim dla pokolenia lat 2000 i młodszych, wszechobecna technologia, smartfony, nieograniczony dostęp do informacji, aplikacje popularnych sieci społecznościowych, sprawiają, że nawiązywanie kontaktów z ludźmi z drugiego końca globu nie stanowi żadnego problemu. Wszechobecny Internet niesie ze sobą korzystne zmiany ale także niebezpieczeństwa na które narażona jest młodzież.

Zmieniły się również wartości obecnego świata, gdzie dążenie do równouprawnienia, społeczna akceptacja związków partnerskich tej samej płci, nie stanowią granic tabu dla młodzieży, natomiast dla osób wychowywanych w bardziej konerwatywnych rodzinach, niesie wiele kontrowersji oraz indywidualnych oburzeń.

Należy jednak pamiętać o dobru dzieci i młodzieży i jednym z takich objawów, jest troska o ich prawidłowe wychowywanie oraz formowanie psychiki. Każdy człowiek jest wyjątkowy, każdy z nas w sposób indywiudalny postrzega obiektywną rzeczywistość, fakty i na ich podstawach wyrabia sobie opinie na różne tematy. Ten sam proces przechodzą dzieci, szczególnie w okresie dojrzewania, kiedy naturalną koleją rzeczy, jest ich sceptyczne podejście do zdania świata dorosłych. Najczęściej ich punktem odniesienia jest zdanie środowiska rówieśników, każdy bowiem chce przynależeć do jakieś konkretnej grupy społecznej i być przez nią akceptowanym. Rozmawiając z nastolatkami, szczególnie w roli rodzica czy wychowawcy, musimy pamiętać o ich indywidualnym podejściu do świata, często nacechowanym ostrożnością i sceptycyzmem. Aby dotrzeć do psychiki dziecka, należe go przede wszystkim zrozumieć. Żeby osiągnąć ten podstawowy cel, musimy wzbudzić w nim poczucie zaufania, atmosfery w której będzie on wiedział, że może nam zaufać.

Samorealizacja dla współczesnej młodzieży

Zaufanie nastolatka jest fundamentem aby odpowiednio nim pokierować – nie poprzez krytykę i narzucanie własnego zdania, ale przede wszystkim poprzez chęć zrozumienia jego indywidualnych potrzeb. Rozmowa bowiem, jest podstawowym instrumentem społecznej interakcji z dzieckiem. Tylko poprzez wspomniane, wzajemne zrozumienie i szczerą rozmowę, możemy dotrzeć do jego świata, sposobów interpretacji indywidualnych przeżyć – nie zapominajmy, że młodzież w okresie dojrzewania, choć nie przyznaje tego otwarcie, bardzo często oczekuje naszej pomocy.

Więcej artykułów dotyczących rozwoju młodzieży i dzieci znajdziesz serwisie https://www.kulturalny.pl/. Nastolatkowie również jak osoby dorosłe, bardzo często przeżywają wewnętrzne konflikty, potrzebują prawdziwych i autentycznych autorytetów oraz pomocy w odróżnieniu dobra od zła.

Tylko od nas dorosłych zależy to, czy w odpowiedni sposób pokierujemy młodą osobą, aby mogła się samorealizować, spełniać własne marzenia oraz uwierzyć we własne siły. Społeczeństwo powinno być otwarte na potrzeby młodych ludzi, akceptując ich wybory, nawet jeśli nie są one powszechnie akceptowane przez konserwatywną część, gdyż rozwijanie własnej osobowości, indywidualizmu, może pomóc w kształtowaniu dojrzałej psychiki.