Aby zostać redaktorem należy:

  • przesłać zaświadczenie od ks. Proboszcza o uczęszczaniu na katechezę
  • w przypadku uczniów: wymagany skan ostatniego świadectwa z czerwonym paskiem poświadczającego bardzo dobre oceny z j. polskiego i religii
  • w przypadku studentów: wymagane magisterium z filologii polskiej oraz teologii ogólnej
  • wysłać do nas 15 tekstów na dobry początek i czekać miesiąc na weryfikację
  • uświadomić sobie, że powyższe punkty nie są wyznacznikiem dołączenia do naszej redakcji

Teraz całkiem na poważnie. Jeśli chcesz zostać redaktorem i pisać dla nas teksty do Ambony młodych to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś skorzystał z formularza na naszej stronie i wysłał nam swój pierwszy wpis:

Nic więcej nie musisz robić! Każdy wpis przechodzi weryfikację i korektę, także po kliknięciu na przycisk „Prześlij post” na końcu formularza uzbrój się w cierpliwość i zaglądaj do nas w celu sprawdzenia czy Twój wpis został już opublikowany. W miarę naszych możliwości będziemy informować o tym każdego z autorów, przynajmniej przy okazji publikowania pierwszego wpisu.